070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Administratie

Naast de activiteiten in de agenda zijn er meer zaken die in de CombinatiePlanner vastgelegd kunnen en soms ook moeten worden.

CRM-gegevens

Zo moeten bijvoorbeeld namen en email adressen van combinatiefunctionarissen en externe trainers ingevoerd worden, maar ook hun competenties en beschikbaarheid. Daarnaast moeten ook locaties en eventueel accommodaties vastgelegd worden.

Afspraken en evaluaties

Optioneel maar van wezenlijk belang voor veel gemeenten zijn afspraken met allerlei partijen en de evaluaties daarop. Vaak moeten budgetten verantwoord worden. Waar wordt geld aan uit gegeven en wat komt daar als resultaat uit?

In de CombinatiePlanner kunt u dat gestructureerd afspraken vastleggen en zijn deze gekoppeld aan corresponderende activiteiten. Zo heeft u direct inzicht in sport- en cultuurrealisatie naar aanleiding van vastgelegde afspraken, en kunt u middels de evaluaties zien in hoeverre uw afspraken effect hebben gesorteerd.

Met de CombinatiePlanner kunt u afspraken en evaluaties gestructureerd vastleggen!

Administratie in de CombinatiePlanner omvat onder andere personeelsgegevens, organisatiegegevens en accommodatiegegevens

Met meerdere mensen tegelijk werken in de CombinatiePlanner

Herkent u dit? U wilt iets wijzigen in een Word of Excel document maar uw collega heeft het document al geopend. Lastig want nu moet u wachten. En hoe heet dat ene document ook al weer van 6 maanden geleden en waar staat het?

In de CombinatiePlanner kunt u met al uw medewerkers tegelijk werken. Niet meer wachten op anderen, geen versieconflicten, geen aparte software nodig.. alles staat op één plek en is altijd en voor iedereen toegankelijk die daar de rechten toe heeft.

Alle administratie op één plek en altijd toegankelijk voor iedereen die daar de rechten toe heeft!