070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Voor wie is de CombinatiePlanner bedoeld?

De CombinatiePlanner is voor iedereen die met de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties‘ te maken heeft. Van combinatiefunctionaris (buurtsportcoach of cultuurcoach) en leidinggevenden tot aan beleidsmakers.

 

 

 

De CombinatiePlanner is bedoeld voor iedereen die met de Brede Regeling Combinatiefuncties te maken heeft, van combinatiefunctionaris tot aan beleidsmaker.
Beleidsmaker sport of cultuur

De beleidsmaker

Een goed sport- en cultuurbeleid is de fundering onder de sport- en cultuurinvulling in uw gemeente. Maar om de effectiviteit van beleid vast te stellen is monitoring nodig en moeten er evaluaties gedaan worden.

De CombinatiePlanner biedt real-time inzicht in de concrete invulling van sport en cultuur. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel activiteiten er gepland zijn en uitgevoerd zijn. Maar ook hoeveel uren daaraan besteed zijn en hoeveel deelname er is geweest.

Met rapporten en exports (o.a. naar Excel) heeft u eenvoudig inzicht en overzicht.
Daarnaast kunnen afspraken met bijvoorbeeld verenigingen worden vastgelegd en kunnen de resultaten die daaruit voortvloeien ook gemeten worden.

Met de CombinatiePlanner heeft u altijd inzicht in en overzicht van de sport- en cultuurinvulling in uw gemeente.

 

De buurtsportcoach en cultuurcoach

cDe buurtsportcoaches of cultuurcoaches zijn de oren, ogen en handen van de gemeenten. Ze slaan bruggen. De brug van beleid naar uitvoering en de brug van bestuur naar de mensen die met sport en cultuur in aanraking moeten komen. Een buurtsportcoach beschikt over vele vaardigheden.

Buurtsportcoaches en cultuurcoaches hebben het hele jaar door afspraken en activiteiten en moeten veel communiceren. Ze hebben inzicht nodig in geplande en gewerkte uren.

Met de CombinatiePlanner en bijbehorende mobiele app hebben ze altijd en overal toegang tot hun agenda, dashboard (met urentelling) en andere zaken.

Zo is iedere buurtsportcoach en cultuurcoach altijd up-to-date en kunnen zij zich concentreren op hun kerntaak; het slaan van bruggen en helpen van mensen via sport en cultuur.

Met de CombinatiePlanner is iedere buurtsportcoach en cultuurcoach altijd up-to-date en weten ze waar en wanneer ze bij een activiteit moeten zijn.

De buurtsportcoach en cultuurcoach zijn altijd up-to-date met de CombinatiePlanner en bijbehorende mobiele app
Credit: Mulier Instituut
Beleidsmaker sport of cultuur

De leidinggevende

Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor de inzet van één of meer combinatiefunctionarissen. De uren die zij besteden moeten verantwoord worden.

Alle activiteiten in de CombinatiePlanner hebben een status, bijvoorbeeld gepland, akkoord of geannuleerd. Statussen kunnen naar wens aangemaakt worden. Wie welke status mag instellen, of ongedaan maken, is in te stellen via rollen en rechten.
Zo heeft iedere organisatie dus een ‘status flow’ die op maat ingesteld is.

Met accorderen geeft u aan dat de uren die gepland zijn voor een activiteit ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Na accorderen worden de uren pas meegeteld als gewerkte uren.

Met de CombinatiePlanner hebben leidinggevenden grip op de geplande en daadwerkelijk gemaakte uren van combinatiefunctionarissen.