070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Historie

Onder de noemer Combinatiefuncties zijn in het kader van de ‘Impuls brede scholen sport en cultuur’, duizenden combinatiefunctionarissen aan het werk om sport en cultuur te stimuleren bij de Nederlandse jeugd.

Speciaal om het werk van de combinatiefunctionaris optimaal te faciliteren heeft Multitask ICT, sinds 2009, de CombinatiePlanner samen met de gemeenten Den Haag en Amsterdam ontwikkeld.

Later is nog de SportMatcher ontwikkeld. Dit is een optionele module voor het optimaal matchen van sportvraag en sportaanbod. Deze module kan ook geïntegreerd worden in een website van een gemeente, zoals bijvoorbeeld in Den Haag is gebeurd. Daar voeren de scholen hun sportaanvragen in, die dan automatisch in de SportMatcher terecht komen.

Historie van de CombinatiePlanner

Heden

Het heden en de toekomst van de CombinatiePlanner

Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

Onlangs is de ‘Impuls’ gewijzigd in een ‘Regeling’ en ook is de doelgroep van de regeling flink aangepast. Daarmee wordt het werk van de buurtsportcoach ook omvangrijker.

  • Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken.
  • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties.
  • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen.

Als gevolg hiervan is ook het takenpakket van de buurtsportcoach verbreed; een buurtsportcoach moet netwerken, verbinden, organiseren en meer.

Als de werkzaamheden veranderen, veranderen wij onze software mee. Zo stellen we voor iedere klant meer dan 500 parameters in om het pakket aan te passen op hun specifieke processen. Waar nodig voegen we functionaliteit toe of breiden we deze uit. Ook leveren we maatwerk als daarom gevraagd wordt.

In 2018 is de CombinatiePlanner gemoderniseerd en verder uitgebreid. Het systeem voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is responsive waar nodig en past zich dus aan verschillende soorten beeldschermen.

Ook is het voorzien van een Application Programming Interface (API) zodat het eenvoudig gekoppeld kan worden aan andere systemen zoals CRM- of ERP-systemen. We hebben het bijvoorbeeld gekoppeld aan WordPress; zo kan eenvoudig de kracht van de CombinatiePlanner binnen WordPress gebruikt worden. Handig!

Ook de mobiele app is een waardevolle toevoeging; iedereen heeft daarmee altijd en overal toegang tot de CombinatiePlanner. Een buurtsportcoach heeft toegang tot zijn persoonlijke agenda, zijn persoonlijke dashboard met onder andere urentelling, berichten en meer.

De CombinatiePlanner omvat een belangrijk deel van het werk van Multitask en wordt continue verbeterd, met name door input van de gebruikers en door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.
Begin 2019 is de module ‘Namatchen’ toegevoegd aan de CombinatiePlanner. Nu kan ad-hoc een sportactiviteit uitgezet worden bij verenigingen. Zij krijgen een notificatie (email / SMS / push notificatie) en kunnen zich inschrijven om de activiteit uit te voeren. Supersnel en gemakkelijk geregeld.

Ook de communicatiemodule is flink uitgebreid, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om direct push notificaties naar de mobiele app gebruikers te sturen. Mail, interne berichten en push notificaties, allemaal op één plek.

Maatwerk is uiteraard mogelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam een toevoeging ‘ResultaatAfspraken’  gemaakt dat hen helpt bij het verantwoorden van de kosten voor het uitvoeren van hun taken.