070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Wat is de CombinatiePlanner?

De CombinatiePlanner is een totaaloplossing voor de ondersteuning van beleid en uitvoering van de sport- en cultuurinvulling in uw gemeente.

Om u een beeld te geven; combineer Excel met Outlook, zet dat online, voeg daar rechten en rollen aan toe voor alle medewerkers en een gecentraliseerde communicatiemodule en rapportagemodule en heeft u in grote lijnen een CombinatiePlanner.

Uw hele sportorganisatie, van combinatiefunctionaris en externe trainers tot aan het gemeentebestuur, heeft real-time inzicht en overzicht van de sport en cultuurinvulling in uw gemeente.

CombinatiePlanner functionaliteiten in een schema

Korte presentatie – Hoe de CombinatiePlanner u kan helpen

CombinatiePlanner functionaliteiten vergeleken met Outlook en Excel in een tabel

De CombinatiePlanner kan u helpen met onder andere de volgende zaken

  • Het optimaal matchen van sportvraag en aanbod. Geldt uiteraard ook voor cultuur.
  • Het plannen van activiteiten, zowel handmatig als semi-automatisch.
  • Het agenderen van activiteiten in de agenda’s van betrokken.
  • Het automatisch en ad-hoc communiceren van alle zaken via email, interne berichten en push notificaties (mobiele app).
  • Het bijhouden van uren, zowel gepland als geaccordeerd (uitgevoerd), onderverdeeld naar projecten/doelstellingen/ziekte/verlof et cetera.
  • Het (optioneel) roosteren van werkuren voor alle medewerkers en het bijhouden van meer- en minderwerk.
  • Inzicht geven aan werknemers met betrekking tot de status van hun gewerkte uren in relatie tot hun aanstelling. Het systeem ondersteund de ‘jaaruren systematiek’ zoals die bijvoorbeeld ook gebruikt wordt in de CAO Sport.
  • Het administreren van alle zaken rondom sport en cultuur, inclusief eventuele afspraken en evaluaties.
  • Het rapporteren en exporteren van wat u maar wil. Omdat alles centraal is vastgelegd dan er gestuurd worden op feiten in plaats van aannames.
De CombinatiePlanner werkt op PC, tablet en mobiele telefoon. Voor de mobiele telefoon is een native mobiele app ontwikkeld.

Werkt op PC, tablet en mobiele telefoon

Omdat de CombinatiePlanner voor iedere medewerker altijd en overal bereikbaar moet zijn hebben we ervoor gezorgd dat deze op alle gangbare apparaten te gebruiken is.