070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Missie

Multitask ICT heeft als missie het vergemakkelijken van administratieve en organisatorische werkzaamheden en processen voor iedere werkgever en werknemer in de Combinatiefuncties in Nederland en België door middel van een op maat gemaakt ICT systeem.

Onze informatiebehoefte neemt almaar toe. Dat betekent ook dat organisaties in toenemende mate informatie gestructureerd willen vastleggen. 

Veel organisaties werken nog met lokale oplossingen waarbij informatie verdeeld wordt over allerlei documenten, Emails, lokale databases en meer. Het versnipperen van informatie en het samen werken in diverse losse documenten is niet bevorderlijk voor het gemak en de zorgvuldigheid. Het kost tijd, het geeft extra zorgen (denk onder andere aan beheer, backup, revisies) en dat houdt een organisatie af van hun primaire taken en doelstellingen.

Dat kan beter.

Sportwerkgevers en buurtsportcoaches hebben het al erg druk, zeker nu de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties in werking is getreden. Zij moeten vooral bezig zijn met hun kerntaken zoals netwerken bouwen, verbinden, sportactiviteiten organiseren en niet met informatiebeheer.

Visie

In 2030 wil Multitask ICT een grote naam zijn op het gebied van Combinatiefuncties, als leverancier van geavanceerde ICT oplossingen die sportwerkgevers en buurtsportcoaches ondersteunen in hun kerntaken.

We ontwikkelen daarvoor specialistische web-based software met als primair doel het ondersteunen van organisaties die actief zijn in deze branche. Zo kunnen zij bezig zijn met hun werk zonder zorgen over de planning, administratie, monitoring, evaluaties en rapportages.

We zoeken daarbij de aansluiting op met autoriteiten in de branche zoals het Mulier Instituut en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).