070 44 80 296 info@multitaskict.nl

De Agenda

De agenda is een van de belangrijkste onderdelen van de CombinatiePlanner. Naast de activiteiten van een combinatiefunctionaris toont het ook de urentotalen per ‘activiteitsoort’.

Een aantal activiteitssoorten zitten al standaard in de CombinatiePlanner zoals verlof en ziekte. Daarnaast kunt u er zelf zoveel aanmaken als u nodig heeft in uw organisatie.

Activiteiten zijn direct in de agenda te plaatsen. Daarbij kunnen losse activiteiten geplaatst worden maar ook reeksen en zelfs uitzonderingen op reeksen.

Aardig om direct te vermelden; bij het invoeren van activiteitsreeksen houdt de CombinatiePlanner rekening met verlofdagen, een eventuele overlap met andere activiteiten en meer. Plannen wordt zo een heel stuk sneller, eenvoudiger en overzichtelijker!

Alles in de agenda is zo gemaakt dat u daar snel en gemakkelijk mee kunt werken terwijl u altijd goed overzicht heeft over het geheel.

De CombinatiePlanner agenda is veel meer dan reguliere agenda. Activiteiten kunnen snel en gemakkelijk gepland worden. Er wordt automatisch rekening gehouden met verlof / vakantie en overlap met andere activiteiten.

De agenda toont activiteiten en uren per dag, week en maand en telt de urentotalen van iedere buurtsportcoach en cultuurcoach

Direct de details en status zien van alle activiteiten

Activiteit in de CombinatiePlanner agenda met detail informatie en status

Activiteiten kunnen gemakkelijk verschoven worden en ook kan de tijdsduur snel aangepast worden. De status van een activiteit kan eenvoudig aangepast worden en bij een mouse-over komen direct de details van de activiteit bekeken worden als u dat instelt.

Het gaat te ver om alle mogelijke instellingen hier te tonen maar alles is zo gemaakt in de agenda dat er snel en gemakkelijk gewerkt kan worden. Gebruiksgemak en flexibiliteit staat hierbij centraal.

Activiteiten kunnen snel en gemakkelijk aangemaakt en gewijzigd worden. Details en status van een activiteit zijn ook snel in te zien en eventueel te wijzigen, direct vanuit de agenda.