070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Communicatie

Met aan de ene kant vraag naar sport en cultuur vanuit bijvoorbeeld scholen, en aan de andere kant de inzet van combinatiefunctionarissen en externe trainers kan het niet anders dan dat er veel gecommuniceerd moet worden.

Er kan gecommuniceerd worden via telefoon, email, SMS, WhatsApp, Messenger en meer, maar dat kan problemen geven. Wie zei wat, wanneer en waar?

In de CombinatiePlanner is dat probleem opgelost. Alle communicatie is gecentraliseerd en inzichtelijk. Bovendien is veel communicatie geautomatiseerd, bijvoorbeeld het informeren van een trainer als deze is ingedeeld op een activiteit bij een school.

Alle communicatie op één plaats! Duidelijk, georganiseerd, overzichtelijk en vastgelegd.

Communicatie in de CombinatiePlanner is gecentraliseerd en gemakkelijk. Alle communicatie op één plek.

Emailen, interne berichten en push notificaties sturen vanuit één applicatie

Per email is vrijwel iedereen te bereiken. Voor mensen die met de CombinatiePlanner werken kunnen ook interne berichten gebruikt worden. Voor urgente berichten kunnen bovendien ook push berichten gebruikt worden, die komen onmiddellijk naar voren in de bijbehorende mobiele app.

Communicatie over meerdere kanalen en toch gecentraliseerd, dat is handig!