070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Dashboard en Rapporten

Vrijwel iedere gebruiker heeft behoefte aan overzicht. Voor een combinatiefunctionaris kan het bijvoorbeeld gaan om de geplande, gewerkte en verlofuren, afgezet tegen zijn aanstelling. Voor een beleidsmaker gaat het misschien om het aantal activiteiten in een stadsregio in een kwartaal.

De CombinatiePlanner toont de belangrijkste gegevens van een gebruiker in het dashboard. Zo is daar bijvoorbeeld een urenoverzicht te zien.

Alle belangrijke gegevens zijn bovendien te exporteren naar Excel waarbij exports vanuit het systeem op maat te maken zijn.

In het dashboard zijn alle belangrijke overzichtsgegevens zoals urenoverzichten te vinden en ook zijn deze te exporteren naar Excel!

Het dashboard in de CombinatiePlanner toont urenoverzichten, verlofuren, resulaatafspraken en meer

Een VWS rapportage maken is makkelijk

Periodieke rapportages zoals een VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) rapportage zijn relatief gemakkelijk te maken met de CombinatiePlanner. Alle gegevens zijn immers voorhanden en bovendien zijn deze te exporteren naar Excel. Gegevens bij elkaar schrapen en bewerken behoort hiermee tot de verleden tijd.

Via de geavanceerde export opties kunt u een export helemaal op maat samenstellen en opslaan voor hergebruik. Zo kunt u op ieder moment, met slechts een druk op een knop, de door u gewilde gegevens in Excel krijgen.

Data kan op maat geëxporteerd worden naar Excel, een format kan opgeslagen worden voor hergebruik!