070 44 80 296 info@multitaskict.nl

De SportMatcher

U kent dat wellicht wel; ieder trimester of jaar weer wordt het sportaanbod aangesloten op de sportvraag door urenlang te puzzelen in Excel en Outlook. Daarbij moet u rekening houden met beschikbaarheid van de trainer, de competenties van trainers en mogelijk zelfs reistijd.

Dat lukt misschien nog wel voor enkele trainers voor één trimester maar als het veel meer trainers worden waarbij vele activiteiten ingevuld moeten worden is het toch een heel ander verhaal.

Als u dan ook nog eens invulling moet geven bij uitval van een trainer of activiteit dan begrijpt u wel dat het matchen een bijzonder tijdrovende klus kan worden waar menigeen hoofdpijn van krijgt.

Dat kan sneller, makkelijker en beter!

De SportMatcher helpt bij het matchen van vraag en aanbod

(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Optimaal aansluiten van sportvraag en aanbod

De SportMatcher doet met groot gemak iets wat voor mensen zeer moeilijk is, namelijk het optimaal matchen van vraag een aanbod.  Daarbij is het doel dat zo veel mogelijk aansluiting wordt verkregen tussen vraag en aanbod, rekening houdend met beschikbaarheid en competenties van trainers en reistijd! Hoe meer activiteiten gematched moeten worden hoe groter de tijdswinst.

Het matchen is een semi-geautomatiseerd proces. De SportMatcher stelt namelijk (optimale) matches voor maar de daadwerkelijke match moet goedgekeurd worden door een medewerker van uw organisatie. Zo houdt u zelf de controle in dit proces.

Na goedkeuring wordt een match automatisch in de agenda van de betreffende combinatiefunctionaris gezet, of in die van een externe trainer, en communiceert de CombinatiePlanner dat automatisch en direct naar de gematchte trainer toe. Vergeten is er niet meer bij!

Waar een werknemer voorheen erg lang mee bezig was kan nu gebeuren binnen een dagdeel.
Foutloos, snel, gemakkelijk en zonder hoofdpijn!

Met de NaMatcher (binnenkort meer info) kunnen ad-hoc matchvraagstukken direct geregeld worden.