070 44 80 296 info@multitaskict.nl

Enquête rapportagebehoefte, Monitoren & Evalueren

 

Geachte respondent,

Om het registratiesysteem voor Buurtsportcoaches aan te laten sluiten op de werkelijke rapportagebehoeften in het werkveld willen wij graag uw wensen en mening weten. U heeft samen met ongeveer 300 anderen erin toegestemd aan ons onderzoek deel te nemen, hartelijk dank daarvoor!

Het heeft iets langer geduurd voordat we deze enquête aan u wilden voorleggen omdat wij nog in afwachting waren van wat antwoorden rondom het thema ‘Monitoren en Evalueren’.  Op 27 juni jongstleden hebben wij nog een bijeenkomst hierover bijgewoond van de Vereniging Sport en Gemeenten in Den Haag. Het zal u duidelijk zijn dat rapporteren veel overlap heeft met monitoren en evalueren.
Wij sluiten met onze software aan op de methodiek voor Monitoren en Evalueren zoals het Mulier Instituut deze beschrijft.

De enquête is onderverdeeld in 3 categorieën.

Deel 1 gaat over de verzamelde gegevens waarover gerapporteerd kan worden.
Deel 2 gaat over evaluaties
Deel 3 gaat over de praktische invulling van het kunnen rapporteren.

Omdat rapporteren in de praktijk nogal varieert heeft u bij iedere vraag de mogelijkheid om (optioneel) een toelichting te geven.

Vragen met een rode asteriks (*) moeten beantwoord worden om verder te kunnen.
Als een vragenblokje beantwoord is komt automatisch het volgende vragenblok tevoorschijn.

Deze enquête zal maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Zoals toegezegd delen we de geanonimiseerde resultaten van onze enquête met u.